Výstavba nového servisu je největší investicí v areálu NIKA Logistics.
Protože jsou stavební práce zhruba v polovině, požádali jsme výkonného ředitele Vítězslava Kalouse o zhodnocení dosavadního postupu.

Začněme od začátku, proč jste se rozhodli pro výstavbu nového servisu?
To rozhodnutí padlo v podstatě ihned po akvizici, ale naplánovat a zrealizovat stavbu tohoto rozsahu je práce na několik let. Jen vyřídit stavební povolení trvalo přes rok. V našem areálu se historicky nachází starý servis, který již svým zázemím a především kapacitou absolutně nevyhovuje potřebám celého holdingu. Vedení Šmídlu tak dostává své filozofii, že vydělané peníze se vrací zpět do firmy, a troufám si říci, že nový servis bude jedním z nejmodernějších servisů nákladních automobilů v celé ČR.

Navýšenou kapacitu předpokládám využijete i pro servisování vozidel Šmídl.
Servis Šmídl v Žamberku dál zůstává, na tom se nic nemění, ale Hrochův Týnec má velmi dobrou strategickou polohu v blízkosti dálnice D35, a proto může být v některých případech výhodnější zde servisovat i vozidla Šmídl. Budeme zde moci efektivně opravovat vozidla celého holdingu, včetně stavebních strojů, s daleko menší závislostí na externích servisech, a to nejen z hlediska nákladů, ale i z časového hlediska. Efektem pak bude větší disponibilita našich vozidel pro zákazníka.

V čem bude servis moderní?
V první řadě nabídne špičkové pracovní podmínky pro naše mechaniky.
Díky modernímu zařízení a většímu prostoru bude jejich práce efektivnější a pohodlnější. Řidiči jistě ocení, že součástí servisu bude i krytá myčka vozidel. V rámci modernizace klademe důraz také na ekologii. Na střechu servisní budovy instalujeme solární panely, které budou pokrývat část naší energetické spotřeby.
Dále budujeme akumulační nádrže pro zachycení a recyklaci vody, kterou budeme využívat v již zmíněné myčce.

Jaké další investice chystáte po dokončení budovy servisu?
Výše zmíněné investice jsou, respektive byly, investicemi, které v areálu Hrochova Týnce vytvořily zázemí pro moderní logistickou firmu. V rámci areálu nám pak bude zbývat rekonstrukce zděného skladu a také budeme aktivně přemýšlet nad smysluplným využitím budovy stávajícího servisu. Pro rok 2024 již máme odsouhlasenou investici na částečnou rekonstrukci zmiňované haly, kterou nyní využíváme jako vlastní skladové prostory pro náhradní díly našich vozidel.

Uvedl Vítězslav Kalous, výkonný ředitel NIKA Logistics, a.s.

Výstavba servisu NIKA Logistics
Výstavba servisu NIKA Logistics
Výstavba servisu NIKA Logistics

Další novinky